חדשות » בן יהודה 13 - דירה אחרונה בהחלט!!!

הפרוייקט בשלבי סיום ולפני קבלת טופס 4

 

דירה אחרונה למכירה בקומה העליונה - 60 מ"ר + 20 מ"ר מרפסת 3,400,000 ש"ח