חדשות » החלו חתימות על הפרוייקט ברחוב דיזנגוף 275-277