ישעיהו 32 ת"א

אחד הפרוייקטים הראשונים בתל אביב

תוספת 4 דופלקסים לבניין קיים ומרפסות לדיירים

בשיתוף עם חברת אורבן