תמ"א 38 היא תכנית ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מטרתה לעודד חיזוק בניינים באמצעות תוספות

בניה, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו.  תמ"א 38 מאפשר חיזוקי מבנים תוך שמירת מרקמים יחודיים

בעיר ושיפור חזות המבנה. שינוי שנערך בתנאי תמ"א 38 מאפשר לממש את תוספות הבניה מכח התמ"א גם אם בעלי הנכס בוחרים

להרוס ולבנות אותו מחדש.
 היתרון המרכזי שמקנה התוכנית לדיירי הבית המשותף, היא השבחה ניכרת של הנכס תוך שימור המרקם העירוני. 

 
במסגרת תמ"א 38/1, תכנית לחיזוק ועיבוי הבנייה מבוצע חיזוק ושיפוץ של הבניין, כך שיעמוד בתקן הישראלי המתחייב מפני
רעידות אדמה, תוספות בנייה לכל דייר בבית המשותף, ללא עלויות, עד 25 מ"ר הכולל חדר ממוגן, התקנת מעלית, מרפסת
שמש, שדרוג הלובי, שיפוץ והתקנת חדר המדרגות חדש, שיפוץ כללי לחזיתות הבניין, פיתוח סביבתי, חידוש תשתיות החשמל
והביוב הציבוריים וכן תוספת של יחידות דיור בהתאם לזכויות.

כתנאי סף לתמ"א 38/1 נדרש: כי הבניין נבנה לפני שנת 1980 וכי יש רוב של 66% מדירי הבית המשותף מעוניינים בפרויקט. 

במסגרת תמ"א 38/2, תכנית להריסה ובניה מחדש, בניין המגורים נהרס ונבנה בנין חדש ומודרני לדירי הבית המשותף נהנים

מדירות חדשות ואיכותיות בעלי מפרטים טכניים חדשים ומודרניים, תוספת בנייה לכל דייר, ללא עלות, עד ל- 25 מ"ר הכולל חדר

ממוגן, מעליות, מרפסת שמש, תשתיות חדשות ציבוריות, חניות תת קרקעיות וכן תוספת יחידות דיור בהתאם למדיניות העירייה. 
כתנאי סף לתמ"א 38/2 נדרש כי הבנין נבנה לפני שנת 1980 וכי יש רוב של 80% מדירי הבית המשותף המעוניינים בפרויקט.