פרוייקטים בטרום הגשה

דיזינגוף 275-277החלו חתימות על הפרוייקט ברחוב דיזנגוף 275-277